Over Stadsherstel Hoorn

Voor Stichting Stadsherstel Hoorn (SSH) is een gebouw méér dan een bouwdatum en een architectuurstijl. Een gebouw vertelt over de geschiedenis, culturele ontwikkelingen en denkbeelden van een stad. SSH vindt dat dit gebouwde erfgoed bewaard moet blijven. Het is namelijk wat onze stad zo bijzonder maakt en de basis is van wat “ons” Hoorn nu is. En deze geschiedenis van Hoorn moeten we niet alleen kunnen vertellen, maar (vooral) ook kunnen laten zien!

SSH zet zich daarom actief in om panden te bewaren die van historisch belang zijn of een beeldbepalende en monumentale waarde hebben. SSH richt zich op het restaureren van zelf aangekochte panden in de gemeente Hoorn. Daarnaast adviseert SSH bij de restauratie van panden in de gemeente, die in het bezit zijn van derden. Ook verricht SSH nieuwbouw, dat bijdraagt aan een beter stadsbeeld. Het gaat voornamelijk om panden met een woonfunctie, maar SSH neemt ook panden onder handen die een bedrijfsfunctie hebben.

 

Beleid

Stichting Stadsherstel Hoorn is in 1972, onder de naam Stichting Havenkwartier opgericht. Twee jaar later werd de naam veranderd in Stichting Stadsherstel Hoorn om tot uitdrukking te brengen dat de gehele binnenstad van Hoorn tot haar werkgebied behoorde. Het doel van de stichting is het verwerven, restaureren, rehabiliteren, of reconstrueren van monumenten en beeldbepalende panden in de stad Hoorn en het bevorderen van de monumentenzorg in de stad Hoorn in het algemeen. Hoewel het verkopen van de gerestaureerde panden het uitgangspunt is, heeft Stichting Stadsherstel ook enkele panden in bezit. Die panden worden verhuurd.

Sinds de oprichting heeft de stichting een 100-tal woningen in vervallen staat in eigendom verkregen, gerestaureerd en weer verkocht. Daarnaast zijn een aantal andere objecten opgeknapt. In het onderdeel “Restauraties” staat een overzicht van alle activiteiten van de Stichting.

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Stadsherstel Hoorn is als volgt samengesteld:
Jaap Schaper, voorzitter
Adri Bakker, penningmeester
Rita Wever-Lieshout, secretaris
Jan van der Heijden
Rudy Kleintjes
Karl Schuitemaker
Nancy Alders
Koos Jong

Administrateur
Jan Karsten

Arie Sijm, erelid Stadsherstel Hoorn
Arie Sijm heeft pas in 2016 afscheid genomen als bestuurslid van Stichting Stadsherstel Hoorn, een functie die hij 40 jaar heeft bekleed. Eerst als vertegenwoordiger van de gemeente en later als betrokken burger bij zijn geliefde stad Hoorn. Zijn inbreng in het bestuur van Stadsherstel was van groot belang. Met zijn jarenlange bestuurlijke ervaring en uitgebreide kennis van de stad droeg hij op beheerste en overtuigende wijze bij aan de discussies en de activiteiten van onze stichting. Arie was een rustige en wijze bestuurder. Op 4 oktober 2017 overleed Arie onverwachts, hij is 85 jaar geworden.

Rita Bax, erelid Stadsherstel Hoorn
Vanwege haar buitengewone verdiensten voor Stadsherstel Hoorn is mevrouw Rita Bax na haar aftreden in 2009 als voorzitter van het bestuur van de stichting Stadsherstel Hoorn benoemd tot ere-lid van Stadsherstel Hoorn. Sinds de oprichting in 1972 was Rita Bax bestuurslid, waarbij ze aanvankelijk penningmeester was. Op 22 maart 1989 werd zij voorzitter van Stadsherstel, welke functie zij dus 20 jaar heeft bekleed. Onder haar voorzitterschap heeft Stadsherstel steeds grotere projecten onder handen genomen. Stadsherstel werd onder haar bezielende leiding een projectontwikkelaar zonder winstoogmerk van historische panden. Wij noemen hier bijvoorbeeld de zogenaamde Droppanden aan het Kerkplein, de Ridderikhoff aan de Roode Steen en het VOC-pakhuis aan de Pakhuisstraat. Rita Bax is in 2012 overleden.

Honorarium bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Dit beginsel is in de statuten van de stichting vastgelegd. Wel bestaat bij Stichting Stadsherstel de mogelijkheid om voor een vrijwilligersvergoeding en/of kostenvergoeding in aanmerking te komen. Voor de uitgangspunten van zo’n vergoeding, dan wel afzien van zo’n vergoeding volgt Stichting Stadsherstel de richtlijnen van de Belastingdienst voor de vrijwilligers-/kostenvergoeding.