Zon 1

Bouwperiode: 1613
Type: pakhuis
Aankoop: 1976
Uitvoering: 1976-1977
Architect: Hangelbroek en Gouwetor
Restaurateurs:
Aannemer: Konst en Van Polen
Investering: € 180.212,-

Stadsherstel Hoorn was erg in dit pand geïnteresseerd. Niet alleen vanwege de bijzondere ligging op de hoek van Zon en Grote Oost. Ook vanwege het unieke onderhuis en het pothuis. Beide bouwonderdelen zijn namelijk zeldzaam in de architectuur van Hoorn. Toen SSH het voor het symbolische bedrag van 1 gulden mocht kopen, was het pand uiteraard direct verkocht! De laatste jaren werd het gebruikt als opslag- en reparatieplaats voor brommers. Het pand was inmiddels flink verwaarloosd en het doel van SSH was dan ook de beeldkwaliteit weer te herstellen, zodat het weer mooi paste bij de Bossupanden aan de overkant, op de Slapershaven. Het pand heeft in de 19e eeuw een aantal ingrijpende verbouwingen ondergaan, waardoor veel aan het pand uit deze eeuw stamt. Op de zijgevel zie je vaag nog de geschilderde tekst ‘Volksbierhuis’: de herinnering aan de periode dat hier nog een café gevestigd was. In de 19e eeuw waren de vertrekken in de bovenverdieping het onderkomen van prostituees van het bordeel. Daarna heeft zich in het pand o.a. nog een sigarenmakerij gevestigd. Tijdens de restauratie moest het pand tot het houtskelet gesloopt worden, de fundering worden vernieuwd en de kap grotendeels worden vervangen. Inwendig is een moderne woning gemaakt. De voordeur is van links naar rechts verplaatst en het pothuis (een kleine uit- of aanbouw, die een verdiepte ruimte heeft en deels boven de grond uitsteekt) gereconstrueerd en vormt nu de toegang tot het souterrain. Dit pothuis werd vroeger gebruikt als opslag van keukenpotten.