VOC Pakhuis

Bouwperiode: 1606
Type: Pakhuis
Aankoop: 2004
Uitvoering: 2004-2005
Architect: Hangelbroek en Gouwetor
Restaurateurs:
Aannemer: Koninklijke Woudenberg Ameide
Investering: € 2,25 miljoen

In januari 2004 kocht SSH het VOC Pakhuis voor het symbolische bedrag van €1,-. SSH liet een restauratieplan opstellen op basis van de geconstateerde gebreken. En dat waren er veel! Zo was er schade aan het metselwerk door zowel aantasting als scheurvorming. Daarnaast was er schade aan het voegwerk, natuursteen en schouderstukken. De kwaliteit van de buitenkozijnen, ramen en deuren liet te wensen over en ook de dakgoten en houtconstructie was slecht. Vooral de houten kapconstructie was er slecht aan toe: het zat vol aangetaste en zelfs verrotte balken, spantbenen en aanlopers.

Een groots plan van aanpak werd opgesteld, waarbij ook een plan werd gemaakt voor de bestemming. Na onderzoek werd er gekozen voor een gemengde bestemming van een tandartsenpraktijk, twee woningen, kantoorruimte en ruimten met een culturele bestemming. Besloten werd dat de toegang tot de gebruikersruimten aan de zijde van de Pakhuisstraat moesten komen. Uiteraard zijn alle (omvangrijke!) gebreken aangepakt. Het aanzicht van het VOC-pakhuis is aan de Onder de Boompjes-zijde zo goed als onveranderd gebleven. Dat is wel anders aan de Pakhuisstraat-zijde. Hier is een nieuwe entreepui van glas geplaatst en zijn dakkapellen aangebracht. Opvallend zijn de contrasterende materialen waar gebruik van is gemaakt, waardoor de toegevoegde en bestaande elementen beter te onderscheiden zijn. Het VOC-pakhuis is tot begin 2018 eigendom gebleven van SSH.