Venenlaan 25-87, ’t Rooie Dorp

Bouwperiode: 1909 en 1911
Type: arbeiderswoningen
Aankoop: 1991
Uitvoering: 1992
Architect: L. Trigallez
Restaurateurs:
Aannemer: West-Friesland
Investering: € 1.588.231,-

Zonder de oprichting van de huurdersvereniging hadden de bewoners van de 28 arbeiderswoningen (oorspronkelijk 32) aan de Venenlaan de sloopplannen niet kunnen tegenhouden. De woningen tezamen werden ’t Rooie Dorp genoemd, ontleend aan de kleur van de sociale politiek onder invloed waarvan dit complex tot stand is gekomen. Nieuwbouw was voor de Woningbouwvereniging Hoorn goedkoper dan restauratie en renovatie. Sinds 1962 was er nauwelijks meer onderhoud gepleegd aan de woningen, wat zorgde voor steeds verder verval. Zowel Monumentenzorg als SSH waren tegen sloop vanwege de cultuurhistorische waarde van de woningen. Uiteindelijk, na o.a. de overhandiging van 22 ondertekende machtigingen van de bewoners die tegen de sloop waren, werd besloten niet tot sloop over te gaan. SSH kocht ’t Rooie Dorp voor ca. € 5.900,- en kon starten met restaureren. Het aanzicht van de woningen aan de zijde van de hofjes liet SSH zoveel mogelijk in de oude staat terugbrengen, zoals de fraaie schoorstenen, dakkapellen, deuren en vensters. De indeling van de begane grond is nauwelijks gewijzigd. Op de verdiepingen werd de ruime hal veelal vervangen door een badkamer, maar in sommige woningen is de badkamer op de begane grond gerealiseerd.