Stichting Stadsherstel Hoorn wint Europa Nostra Award

In 2008 heeft Stadsherstel een prijs gekregen vanwege zijn inspanningen om het historisch erfgoed van Hoorn in stand te houden en zo nodig te restaureren. Dit is de Europa Nostra Award. Deze prijs wordt elk jaar toegekend aan de beste prestaties op dit gebied.
Het geldbedrag, dat aan de prijs is verbonden, heeft Stadsherstel geschonken aan Wilgaerden. Deze organisatie heeft het geld gebruikt om de kosten te bestrijden voor het bouwen van een theekoepel in de tuin van Villa Wilgaerden aan de Koepoorsweg 73.