Restauratie St. Michaëlskerk van start

Na 17 jaar leegstand krijgt de St. Michaëlskerk aan de Westerblokker in Blokker een nieuwe functie! Dinsdag 21 november 2017 gaat de restauratie van deze prachtige kerk uit 1852 van start. Om 15.30 uur zal wethouder Samir Bashara de eerste paal slaan in de kerk.

In 1972 verloor de St. Michaëlskerk haar kerkfunctie. Na enige tijd trok er een tapijtenhandel in en ontstond de bijnaam ‘Tapijtkerk’. Sinds 2000 staat de kerk echter leeg en begon het verval. Dit kon Stichting Stadsherstel Hoorn niet aanzien en daarom kochten wij in 2013 de kerk. In 2014 werd een reconstructie van de in 1972 verdwenen torenspits teruggeplaatst en werd de voorzijde van de kerk gerestaureerd. Blokker kon weer trots zijn op haar kerk! Niet alleen voor de Blokkerse gemeenschap is de kerk, die onderdeel uitmaakt van de lintbebouwing van Blokker, van grote betekenis. Ook voor de gemeente Hoorn en daarom plaatste zij de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst.

Zoals het wordt

Kantoorfunctie
Mede dankzij tientallen supporters van de crowdfundingsactie voor het herstel van het leistenen dak en de steun van de gemeente, kan nu de volgende fase van start gaan. Er zijn diverse bestemmingen voor de kerk onderzocht en uiteindelijk is besloten de kerk een kantoorfunctie te geven. Inmiddels hebben de eerste huurders een huurcontract getekend voor de bovenverdieping. Voor de benedenverdieping worden nog huurders gezocht. TPAHG Architecten heeft in nauwe samenwerking met Stadsherstel Hoorn de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Aannemersbedrijf Pronk Bouw voert de restauratie uit. Naar verwachting zal de gehele restauratie nog voor de bouwvak 2018 gereed zijn. Vorige week werd officieel het contract ondertekend met TPAHG Architecten en Pronk Bouw.

Ondertekenen contract met projectpartners