Ramen 1-3

Bouwperiode: 1878
Type: poortgebouw en patriciërswoningen
Aankoop: 1982
Uitvoering: 1982-1983
Architect: Spaargaren, Priester en van Krieken
Restaurateurs:
Aannemer: gebroeders Peerdeman
Investering: € 941.500,-

Het complex bestaat uit drie panden: het lage en smalle pand op de plaats van de voormalige doorgang naar het achtererf en de twee patriciërswoningen op Ramen 1 en 3. In 1964 kocht V&D het pand met de bedoeling het geheel te slopen. Vanwege de status als monument kwamen na ingewikkelde procedures de panden uiteindelijk in handen van de gemeente en werden ze van sloop gered. Ondanks diverse verbouwplannen, gebeurde er niks. Ondertussen verslechterde de staat van de panden en moest zelfs de bovenverdieping van nummer 3 gesloopt worden. Het verval leidde tot felle protesten bij de buurtbewoners. Uiteindelijk zegde het Rijk in 1981 een subsidie voor restauratie toe en volgde de gemeente het advies van Vereniging Oud Hoorn op om de restauratie door SSH te laten uitvoeren. SSH heeft 19 wooneenheden gerealiseerd voor alleenstaande jongeren en tweegezinshuishoudens. Alle historische waardevolle onderdelen zoals plafondschilderingen, ornamenten en de voorgevels zijn gerestaureerd.