Kunt u wat ‘leie’?

Help ons samen een start te maken met de tweede fase van de restauratie van de St.Michaëlskerk in Blokker! Om dit te realiseren vragen wij via crowdfunding de hulp van iedereen die de kerk een warm hart toedraagt. Samen gaan we de St. Michaëlskerk weer de trots van Blokker maken, doet u ook mee? Adopteer dan een of meerdere leien via de crowdfundingspagina van de St. Michaëlskerk.

St.Michaëlskerk
De St. Michaëlskerk in Blokker (1852) op de Westerblokker 44 is een van de drie kerken die het dorp rijk is. Sinds 2000 staat dit, in de volksmond ook wel ‘Tapijtkerk’ genoemde kerkgebouw, leeg. Natuurlijk enorm zonde, want een gebouw dat niet gebruikt wordt, krijgt ook geen onderhoud en dat zie je terug in de staat van de kerk. De kerk stond er na de leegstand dan ook treurig en vervallen bij vonden ook de bewoners van Blokker en vele erfgoedliefhebbers. Zo een mooie monumentale kerk aan zijn lot overlaten, dat kunnen we toch niet laten gebeuren?! Daarom kocht Stichting Stadsherstel Hoorn (SSH) het kerkgebouw in 2013, restaureerde de voorgevel en plaatste een reconstructie van de torenspits terug. Een groot feest! Blokker kon weer trots zijn op haar kerk! Maar er moet nog veel meer gebeuren! In juli 2017 start de tweede fase van de restauratie, waaronder de noodzakelijke vervanging van het sterk verouderde leistenen dak.

Het leistenen dak op. Kunt u wat ‘leie’?
In de tweede fase gaat SSH de complete restauratie van het kerkgebouw realiseren. Het dak met de goten is in slechte staat, niet geïsoleerd en op verschillende plaatsen lek. Maar liefst 26.000 leien zullen er nodig zijn om het dak geheel te kunnen vervangen. 2.500 leien liggen er echter zo slecht bij, dat deze in ieder geval moeten worden vervangen, om erger te voorkomen. Met het ophalen van het bedrag van €25.000,- via crowdfunding, kunnen wij samen met u ervoor zorgen dat deze slechte leien vervangen worden, zodat het dak in ieder geval bestand blijft tegen iedere vorm van neerslag en onstuimig weer. Alleen zodra het dak hersteld is, kunnen wij verder met de restauratie, want zonder een goed en stevig dak boven het hoofd, is verdere restauratie (letterlijk) dweilen met de kraan open! Niet alleen een noodzakelijke, maar vooral ook bepalende investering. Kunt u wat ‘leie’? U kunt een of meerdere leien adopteren via de crowdfundingspagina van de St. Michaëlskerk.

Verdere restauratie St. Michaëlskerk
Sinds 1972 doet de St. Michaëlskerk al geen dienst meer als kerk. Toen werd zo goed als de gehele inrichting uit het kerkgebouw en kreeg een nieuw onderkomen. De torenspits die in slechte staat was, werd toen uit veiligheid verwijderd. Slechts enkele elementen, zoals het beschadigde bijaltaarstuk, een wandschildering en een marmeren tekstplaat, evenals de vorm van het gebouw zeggen ons nog iets over de kerkfunctie. Nu de torenspits weer trots op de kerk staat en de voorgevel er weer mooi uitziet, moet na het leistenen dak ook het interieur flink aangepakt worden. Inmiddels is besloten dat het kerkgebouw een kantoorfunctie krijgt. De gehele operatie zal 1,25 miljoen euro gaan kosten. Het overgrote deel van de benodigde gelden zal bestaan uit leningen.

Help ons de St. Michaëlskerk weer de trots van Blokker maken. Alvast dank voor uw steun!