Kruisstraat 20

Bouwperiode: 2000
Type: woon-winkelhuis
Aankoop: 2000
Uitvoering: 2000
Architect: Benjamin
Restaurateurs:
Aannemer: West-Friesland
Investering: € 363.000,-

Op de plaats van de huidige Wereldwinkel stond in 1999 nog het badhuis dat bij een kerkgenootschap in gebruik was. Het voor die tijd hypermoderne badhuis met 20 douchecellen en 5 badkuipen werd in 1952 geopend. De oude woningen in het centrum hadden toentertijd nog niet een eigen douche, dus was het hier dagelijks een drukte van belang. Op zaterdagen trok het badhuis zelfs zo’n 500 bezoekers. Eind jaren ’60 werd het badhuis overbodig en in 1972 sloot het zijn deuren. Totdat SSH het in 2000 kocht, deed het nog dienst als kerk. Het badhuis werd gesloopt in 2000 na een groots afscheidsfeest, waarna SSH er een woon-winkelhuis bouwde: de huidige Wereldwinkel. SSH koos voor een eigentijdse architectuur, zonder het straatbeeld teniet te doen.