Jeudje 2-4

Bouwperiode: 1999
Type: praktijk voor huisartsen
Aankoop:
Uitvoering:
Architect: Rietvink Architecten
Restaurateurs:
Aannemer: Nak B.V.
Investering: € 680.670,-

Op de hoek van het Jeudje 2 en 4 stond voorheen een brandweerkazerne die later dienst deed als moskee. In 1999 werd de oorspronkelijke brandweerkazerne gesloopt en werd de huisartsenpraktijk Velius’ Hoed gebouwd. ‘Hoed’ omdat vier ‘Huisartsen Onder Eén Dak’ (HOED) werden ondergebracht. De naam Velius komt van de stadsdokter van Hoorn, de heer Velius, die leefde van 1572 tot 1630. Hij werd het meest bekend door zijn geschriften over de stadsgeschiedenis van Hoorn. De gevel aan de Pakhuisstraat-zijde is geïnspireerd op de historische architectuur en sluit aan op het karakter van het historische pakhuis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie uit de 17de eeuw. Deze is eveneens in baksteen gebouwd en heeft een hoog zadeldak in de lengterichting van de straat. De kant van het Jeudje heeft juist een open karakter door het gebruik van veel glas. De slangentoren van de voormalige kazerne is behouden gebleven. Alleen de ramen zijn vervangen door grote glazen panelen voor meer licht en uitzicht. Het eigendom van het pand is overgedragen aan de huisartsenpraktijk.