Italiaanse Zeedijk 24-26, 79, 78-80, 82-84 en 118-120,

Bouwperiode: 17de eeuw, voor 1850
Type: woonhuizen
Aankoop: 1974
Uitvoering: 1974 - 1980
Architect: Hangelbroek Gouwetor, N. Boschma
Restaurateurs:
Aannemer: firma Hakhof, Konst en van Polen
Investering: € 578.786,76

De Italiaanse Zeedijk en directe omgeving vormen de neerslag van de in de 17e eeuw bloeiende Zuiderzeehaven waar talrijke goederen werden aangevoerd uit o.a. het Oostzee- en Middellandse Zeegebied. Talloze mensen vonden er werk en vestigden zich in dit in 1647 gecreëerde havenkwartier. De buurt is van bijzonder historisch belang en daarom is een groot aantal huizen tot monument verklaard. In 1974 kocht SSH, dat toen pas 2 jaar bestond, de eerste twee woningen van de Italiaanse Zeedijk: nummer 118 en 120. In 1954 waren deze al onbewoonbaar verklaard. 20 jaar later dus kocht SSH deze twee op-instorten-staande-woningen en begon aan een intensief herstel van een jaar. Beide gevels werden op elkaar afgestemd en er werd een uitbouw gerealiseerd met balkon. De authentieke wenteltrap op nummer 118 werd gerestaureerd. Na nummer 118 kocht SSH nummer 79 welke jarenlang is gebruikt als pakhuis door o.a. de bonbon- en dessertwarenfabriek ‘De Hoorn’. SSH heeft bij de restauratie het oude karakter zoveel mogelijk behouden. Sommige delen zijn gereconstrueerd zoals de bijzonder fraaie 17de-eeuwse pui in de achtergevel. Vervolgens kocht SSH nummers 82 en 84. Hoewel beide panden al in 1954 onbewoonbaar zijn verklaard, bleef nummer 84 tot 1960 bewoond en deed nummer 82 nog lang dienst als fietsenstalling. SSH restaureerde de vensters en voorgevels en het oude metselwerk werd hersteld. Hierna restaureerde SSH de piepkleine woningen op nummer 78 en 80. De verspringende achtergevels moesten worden afgebroken en staan nu op dezelfde rooilijn. De voorgevel werd gerestaureerd en de bakstenen zijwanden van de gemeenschappelijke dakkapel vervangen door hout. De laatste twee woningen, nummer 24 en 26, werden in 1980 compleet gerenoveerd en als één woning opgeleverd.