Hekwerk Dal

Bouwperiode: eind 19de eeuw
Type: smeedijzeren/gietijzeren hek
Aankoop:
Uitvoering: 1985-1986
Architect:
Restaurateurs:
Aannemer: Dienst Sociale Werkvoorziening West-Friesland
Investering: € 17.575,-

Weer eens wat anders dan panden; SSH herstelt ook hekwerken, zoals het hekwerk dat het plantsoen aan het Dal en de Gedempte Turfhaven omringt. Het hekwerk werd in 1985 grotendeels vervangen. SSH wilde het ernstig beschadigde en verroeste hek laten herstellen omdat het in combinatie met het plantsoen en het nabijgelegen monumentale Sint Pietershof zeer beeldbepalend is. Het grootste gedeelte, 103 meter, moest worden vernieuwd. Van het oude hek resteert nog maar 38 meter, dat vakkundig gerestaureerd is. Om het nieuwe hekwerk aan de Dal-zijde tegen beschadigingen te beschermen, is het toentertijd op een gemetselde voeting geplaatst. Aan de zijde van de Gedempte Turfhaven was al een rollaag (een rij van op hun kant gemetselde stenen) aanwezig.