De Barmhartige Samaritaan, Westerblokker 39

Bouwperiode: 1659
Type: West-Friese stolpboerderij
Aankoop: 1987
Uitvoering: 1988 - 1989
Architect: Cornelis de Jong, Middenbeemster
Restaurateurs:
Aannemer: West-Friesland, Westwoud
Investering: € 223.495,-

Hoewel de stolpboerderij niet in Hoorn ligt, vond Stadsherstel Hoorn dat deze boerderij een groot architectuur- en cultuurhistorisch belang had. De boerderij had al in 1926 zijn agrarische functie verloren, maar verkeerde toch nog grotendeels in authentieke staat, al was deze matig tot slecht te noemen. Er zaten scheuren in de voorgevel en het pand had te kampen met veel vochtproblemen. Ook het rieten dak was er slecht aan toe. SSH kocht de stolp van de gemeente voor € 19.351,- en restaureerde o.a. de buitengevels, de ramen met roedenverdeling en de halve woonhuisdeuren. Binnen zijn het hooivak, de dars en de koeienstal weer in de oude staat teruggebracht. Stadsherstel wilde er eerst een museum in vestigen, maar dat plan zag de provincie niet zitten, daarom restaureerde SSH het tot woonhuis. De twee aparte woonvertrekken met elk een schouw, zijn samengetrokken tot één ruimte. Er zijn slaapvertrekken gemaakt en een badkamer. Een aantal bestaande bedsteden zijn gerestaureerd en een bijzonder oud-Hollandse hangschouw is gerestaureerd en opnieuw met oud Hollandse tegeltjes bekleed, omdat het originele blauwe tegeltableau met een voorstelling van krijgslieden door onbekenden was gestolen… Uiteindelijk werd de boerderij in de bekende West-Friese kleuren groen, bruinig en grijs geschilderd. Voorwaarde van de koop was wel dat de boerderij niet verkocht, maar verhuurd zou worden. Na de restauratie werd de toekomstige huurder bij loting door een notaris vastgesteld. De gelukkige was een bestuurslid van Stadsherstel Hoorn; Frans Zwerver. In 1990 deed SSH de boerderij in eigendom over aan Vereniging Hendrick de Keyser. De Barmhartige Samaritaan is een Rijksmonument.