Breed 38/Achterom 104, Breed 40 en Achterom 102

Bouwperiode: 1878 (Breed 38), 2e helft 18de eeuw (Breed 40), 17de eeuw (Achterom 102 en 104)
Type: winkelpand (Breed 38), middenstandswoning (Breed 40), pakhuis (Achterom 102 en 104)
Aankoop: 1995
Uitvoering: 1995-1996
Architect: L. Trigallez
Restaurateurs:
Aannemer: West-Friesland
Investering: € 907.560,-

Het complex omvat drie panden die elk afzonderlijk zijn gebouwd, maar in de loop der tijd bij elkaar zijn getrokken. Het bevat Breed 40, de daaraan grenzende hoekwinkel ‘De Gekroonde Jaagschuit’ op Breed 38 en Achterom 102 en het daarachter gelegen pakhuis Achterom 104. De panden worden ‘de Kaagpanden’ genoemd omdat ze vanaf 1847 tot 1994 vrijwel aaneengesloten in bezit zijn geweest van de familie Kaag, een familie van tabakskervers, sigarenmakers, koffiebranders en theehandelaren. De voormalige eigenaar, een projectontwikkelaar, wilde de panden platgooien en daarvoor in de plaats een parkeergarage en fietsenstalling bouwen. Dat zorgde voor zoveel paniek bij de monumentenliefhebbers van Hoorn dat men zich tot SSH wendde. De projectontwikkelaar vroeg ruim één miljoen gulden voor de panden. Een enorm bedrag, maar de monumentenliefhebbers beloofden financiële steun. Helaas bleef de beloofde geldelijke steun uit. Gelukkig kon het project toch gerealiseerd worden door steun van de Kerkmeijer-De Regtstichting, het Kerkenarmenfonds, het Prins Bernhardfonds en de Gemeente Hoorn. SSH liet in 1995 de met elkaar verbonden panden weer als drie afzonderlijke eenheden herstellen. Zo werd het pand op Breed 38 en Achterom 104 gesplitst in een winkel met woonruimte erboven. SSH restaureerde van Achterom 102 o.a. de oorspronkelijke schouw, de waterpomp en het hardstenen werkblad in de keuken. In de woning op Breed 40 restaureerde SSH de marmeren gangvloer, de marmeren schouw met gesneden boezembetimmering en de originele spiegels met kandelaars.