Appelhaven 3

Bouwperiode:
Type:
Aankoop: 2011
Uitvoering: 2012
Architect:
Restaurateurs:
Aannemer: Aannemersbedrijf West-Friesland (AWF)
Investering: n.v.t.

Het pand Appelhaven 3 kent een lange voorgeschiedenis. Het toenmalige pand bood toegang tot een grote parkeerplaats bij de panden Grote Oost 2-4. In 2000 heeft Stadsherstel contact met de gemeente omdat het veilingbedrijf “De Eenhoorn” vertrekt uit Appelhaven 5. De gemeente vraagt Stadsherstel om mogelijkheden te onderzoeken om er appartementen te realiseren. Bij het overleg dat hierover volgt, geeft de gemeente aan dat ook boven de onderdoorgang van Appelhaven 3, appartementen kunnen komen. Bij Appelhaven 5 is het plan voor appartementen uiteindelijk niet doorgegaan, omdat de eigenaar andere plannen had. Maar op de plaats van nummer 3 realiseert  Stadsherstel wel een mooi plan, waarin het oude gebouw gesloopt wordt en plaats maakt voor nieuwbouw met een woning. In 2007 wordt de bouwvergunning aangevraagd en deze wordt uiteindelijk in 2010 verleend. Stadsherstel koopt de grond van de gemeente in 2011 en nadat er een koper voor de woning is gevonden, wordt in 2012 de eerste paal geslagen. Dit onderdeel van het project “poortwoningen” wordt in 2013 opgeleverd. Het is een mooi voorbeeld van hoe met vervangende nieuwbouw het straatbeeld kan worden verbeterd.