Achterom 15-17

Bouwperiode: 1773-1775
Type: stijlkamers
Aankoop: 1985
Uitvoering: 1986-1987
Architect: J. Buchner
Restaurateurs: R. Veltkamp en P. Kipp
Aannemer: Ursem
Investering: € 174.058,-

In 1772 werden op het Achterom en Westerdijk zes huizen gesloopt ten behoeve van het nieuwe tehuis voor wezen en oude lieden: De Barmhartigheid. In 1775 was de bouw voltooid. In 1985 werd het gebouw dat inmiddels dienst deed als bejaardenhuis en de naam Sint Jozefhuis droeg, ontruimd en in twee jaar gerestaureerd door de gemeente. De gemeente realiseerde in het gebouw 31 zelfstandige woningen. De historisch zeer waardevolle stijlkamers vormden echter geen onderdeel van het gemeenteproject. Om de historische waarde van het pand te kunnen behouden, verkocht de gemeente de twee regentenkamers voor het symbolische bedrag van één gulden aan SSH. SSH restaureerde o.a. de plafondschilderingen, de wanden, vloeren, behangsels en lambrisering. Sinds 1988 verhuurt SSH beide kamers aan de Stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders. SSH beheert nog steeds de vertrekken.