Stadsherstel Hoorn

Met het oog op de stad van morgen

Objecten

Sinds de oprichting heeft de stichting een 100-tal panden in vervallen staat in eigendom verkregen, gerestaureerd en weer verkocht. Stadsherstel Hoorn koopt nog steeds vervallen objecten op, om deze te restaureren, zodat ze weer bewoonbaar worden en/of een kantoorbestemming kunnen krijgen. Zo zorgt Stadsherstel Hoorn ervoor dat het prachtige erfgoed dat de gemeente Hoorn heeft, behouden blijft! Onder “restauraties” vindt u alle tot nu toe gerestaureerde panden. Onder “te koop” vindt u objecten die momenteel of binnenkort worden gerestaureerd door Stadsherstel Hoorn en te koop worden aangeboden.

Over
Stadsherstel
Hoorn

Voor Stichting Stadsherstel Hoorn (SSH) is een gebouw méér dan een bouwdatum en een architectuurstijl. Een gebouw vertelt over de geschiedenis, culturele ontwikkelingen en denkbeelden van een stad. SSH vindt dat dit gebouwde erfgoed bewaard moet blijven. Het is namelijk wat onze stad zo bijzonder maakt en de basis is van wat “ons” Hoorn nu is. En deze geschiedenis van Hoorn moeten we niet alleen kunnen vertellen, maar (vooral) ook kunnen laten zien!

SSH zet zich daarom actief in om panden te bewaren die van historisch belang zijn of een beeldbepalende en monumentale waarde hebben. SSH richt zich op het restaureren van zelf aangekochte panden in de gemeente Hoorn. Daarnaast adviseert SSH bij de restauratie van panden in de gemeente, die in het bezit zijn van derden. Ook verricht SSH nieuwbouw, dat bijdraagt aan een beter stadsbeeld. Het gaat voornamelijk om panden met een woonfunctie, maar SSH neemt ook panden onder handen die een bedrijfsfunctie hebben.