Welkom

Op deze site treft u informatie over de geschiedenis en de activiteiten van de
restaurerende instelling Stichting Stadsherstel Hoorn, over recente restauratieprojecten,
over het bestuur en enkele interessante links.